Utdanning
Hvordan bli møbeltapetserer eller salmaker

Møbeltapetsering er et spennende og innholdsrikt fag med lange tradisjoner. Møbeltapetsereren arbeider i verksteder og butikker, men også institusjoner,
teatre og film. I dag arbeider møbeltapetsereren for det meste med spesialoppdrag som restaurering av stilmøbler, produksjon av nye møbler og omtrekking av nyere, industriframstilte møbler, noe som stiller store krav til fagpersonens formsans. I tillegg må du også ha godt håndlag, praktisk sans og være nøyaktig.

Utdannelse for å kunne ta svennebrev i vårt fag:

• Møbeltapetsering er et særløpsfag der elevene går VG1 i skole og deretter har tre års læretid i bedrift. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også opplæring i bedrift.

Videre jobbmuligheter:
• Tradisjonelle håndverksbedrifter, møbeltapetsererverksteder
• Møbelindustrien (produksjon, produktutvikling)
• Offentlige bedrifter (Eksempelvis: NRK, Operaen, Teater, Sykehus, Sporveien)

Les mer her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/mobeltapetserer/y/vgo/v.dt/v.dh3008