Utdanning
Hvordan bli møbeltapetserer eller salmaker

Møbeltapetsering er et spennende og innholdsrikt fag. En møbeltapetserer er en håndverker som blant annet tegner, stopper og trekker møbler.

Møbeltapetsereren arbeider i verksteder og butikker, men også institusjoner, teatre og film.

I dag arbeider møbeltapetsereren for det meste med spesialoppdrag som restaurering av stilmøbler, produksjon av nye møbeltyper og omtrekking av nyere, industriframstilte møbler, noe som stiller store krav til fagmannens formsans. Sentrale arbeidsområder er

  • omstopping og nystopping/polstring av alle typer møbler
  • tilskjæring og søm av puter og løse trekk
  • råd og veiledning ved restaurering av håndverksmøbler og antikke møbler
  • råd ved valg av tekstiler/skinn med hensyn til kvalitet og bruksområder
  • vurdering av arbeider og prisoverslag
  • utforming av fullstendige arbeidstegninger og arbeid etter slike

Det er en fordel med god form- og fargesans. I tillegg må du også ha godt håndlag, praktisk sans og være nøyaktig.

Utdannelse for å kunne ta svennebrev i vårt fag:

  • Møbeltapetsering er et særløpsfag der elevene går VG1 i skole og deretter har tre års læretid i bedrift. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også opplæring i bedrift.

Videre jobbmuligheter:

  • Tradisjonelle håndverksbedrifter, møbeltapetsererverksteder
  • Møbelindustrien (produksjon, produktutvikling)
  • Offentlige bedrifter (Eksempelvis: NRK, Operaen, Teater, Sykehus, Sporveien)

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/mobeltapetserer/y/vgo/v.dt/v.dh3008http://designoghandverk.no/ah_pages/2PO_7_08.html