Laugets Historie

I middelalderen oppstod håndverkslaug i de fleste europeiske byer, som en følge av de økonomiske og teknologiske endringene i Europa. Også i Norge sluttet håndverkere seg sammen i Laugsvesenet. Norges Møbeltapetserer og Salmakerlaug sin historie går tilbake til 1844, da Sadelmagerforeningen ble stiftet. Salmakerens virksomhet omfattet, foruten seletøy som var hovedgesjeften også stopping av møbler og kjøretøy. Det var først mot slutten av 1800-tallet at forholdene i byene var slik at tapetserere kunne livnære seg som spesialister i møbeltapetsererfaget, og i 1869 ble det første håndverkerbrevet i tapetsererfaget utstedt. I 1906 endret Sadelmagerforeningen navn til Sadelmager og Møbeltapetsererlauget. Møbeltapetserere i flere store norske byer dannet laug i årene som fulgte, og det sist gjenlevende var Møbeltapetsererlauget i Oslo. I 2021 endret lauget navn til Norges Møbeltapetserer- og Salmakerlaug.